Общи условия

"Еднорог" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Дондуков №45, Булстат: 121 395 893, ДДС номер: BG121 395 893

ВНИМАНИЕ! Със създаването на профил на уебсайта на Еднорог ЕООД, вие приемате автоматично и безусловно, публикуваните по-долу Условия за ползване.

Условия за ползване на сайта

Копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание на сайта в каквато и да било форма е забранено без изричното писмено разрешение на Еднорог ЕООД.

Собственост над съдържанието

Цялото съдържание на уебсайта на Еднорог ЕООД (текст и изображения) е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквато и да е част от съдържанието без изричното писмено разрешение на Еднорог ЕООД, е забранено.

Задължения на потребителя при регистриране

При регистрация на сайта с цел поръчки през виртуалната книжарница на Еднорог ЕООД (ednorog.com) потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

Защита на личните данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел в своя профил при ползване на виртуалната книжарница на Еднорог ЕООД, както и на редакция на тези лични данни.
Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Еднорог ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на издателството.
Еднорог ЕООД изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват по никакъв повод на трети лица с цел рекламни и промоционални активности.
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не е заето от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на виртуалната книжарница ednorog.com, след като премине успешно през всички стъпки от процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на потребителя, Еднорог ЕООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес изрично посочен от потребителя.
Еднорог ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Ценообразуване

Еднорог ЕООД си запазва правото да променя цените на артикулите във виртуалната книжарница по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на подаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
При допуснати технически грешки при публикуването на цените във виртуалната книжарница, Еднорог ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Условия на доставка

Книгите, поръчани от виртуалната книжарница на Еднорог ЕООД се доставят на територията на страната с куриер в рамките на 3 работни дни и в чужбина според условията на Български пощи.
Цената на доставката с куриер за България е 4.00 лв за територията на цялата страна и се извършва от куриерска фирма "Рапидо". При поръчка над 50 лв, доставката е безплатна.
Цената на доставката за чужбина се изчислява автоматично спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно официалните тарифи на Български пощи, които можете да разгледате тук: http://www.bgpost.bg/bg/337 и тук: http://www.bgpost.bg/bg/37

Внимание! Поръчки, пътуващи с Български пощи, не могат да бъдат проследявани.

Максималното тегло на поръчка за чужбина – е до 5 кг.
Tранспортните разходи по доставката са за сметка на потребителя. Еднорог ЕООД си запазва правото да удължава горепосочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя.

Начини на заплащане на закупените стоки

При заплащане на закупените от виртуалната книжарница на Еднорог ЕООД книги в брой с наложен платеж на куриера, потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Еднорог ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

Отказ от закупена стока и отмяна на направена поръчка

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 12 часа от генерирането на поръчка.
При констатация на дефектна стока в рамките на 24 часа от получаването ѝ и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Еднорог ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Еднорог ЕООД.

Други

Еднорог ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
Еднорог ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги и продукти или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Еднорог ЕООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия, качен на уебсайта.

Отговорност

Еднорог ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, на който е базиран уебсайтът.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

За контакт с Еднорог ЕООД:
гр. София
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №12
тел. +359 2 980 13 78