Огнян Ковачев

Огнян Ковачев е преподавател по западно-европейска литература в СУ „Св. Климент Охридски” и в Нов български университет. Неговите интереси обхващат области като сравнителна литературна история, литература и национализъм, кино и литература, литературен канон. Преводач е на „Есета” на Джордж Оруел и „Руският формализъм” на Питър Стайнър.

Виж книгите от Огнян Ковачев