Джоузеф Хелър

Джоузеф Хелър (1923-1999) е американски сатирик, най-известен със класическия роман за Втората световна война“ "Параграф 22". Литературните похвати, открити с този негов първи роман, са използвани и в другите му произвдения.  Фразата „параграф 22“ вече е навлязла като идиом както в английския, така и в други езици със значение на парадоксална ситуация, особено такава, създадена от закон или наредба.

 

Джоузеф Хелър насочва острото си перо на сатирик към Стария завет, за да създаде още един световен бестселър - "Бог знае", една от най-популярните книги, писани някога.

Виж книгите от Джоузеф Хелър